Română

Proiecte instituţionale

Pagina 6 din 16 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în anul 2011

Au fost colectate documente şi materiale, a fost studiată istoriografia problemelor, s-au publicat unele compartimente din lucrările incluse în proiect. A fost analizat planul lucrărilor consacrate familiei în evul mediu în Ţara Moldovei. Au apărut de sub tipar studii prin intermediul cărora au fost puse în circuitul ţtiinţific noi documente şi noi concluzii privind genealogia, viaţa social-politică, familia, satul, relaţiile internaţionale ale Ţării Moldovei în evul mediu.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC