Română

Proiecte instituţionale

Pagina 15 din 16 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, culegeri de documente/studii) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2013

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, Constantinov V. (coordonator), Chişinău, 2013, 327 p. (22 c.a.) ISBN 978-9975-76-099-7

FURTUNĂ A., ŢOPA T., MORARU A., Raionul Teleneşti. Devenirea sa în timp. Chişinău 2013, 503 p. ISBN 978-9975-4459-2-4

articole din alte reviste editate în străinătate,

CERNENCHI E., Pentru ceia ce vor sudui sau vor vatama solii – violenţe şi activitate diplomatică în Ţara Moldovei în secolele, în “PONTES Review of South East European Studies”, Vol. 6-7, 2013, p. 19-29.

CONSTANTINOV V., Din istoria Basarabilor. Interpretări cu privire la cronica de la Bucovăţ, Cercetări istorice (Serie nouă), XXX-XXXI (2011-2012), Iaşi-România, p.83-92 (ISSN 1453-3960).

CONSTANTINOV V., Działania wojenne na terenie Mołdawii w latach 1615-1621 w historiografii rumuńskiej. În „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, Poznań, Polonia, XIV, 2013, p.49-56. Vezi: http://historiografiawojskowa.pl/data/documents/Studia=20z=20dziej=C3=B3w=20polskiej=20historiografii=2014.pdf

CONSTANTINOV V., The political and military realities Nothward Danube in 1612, “Studia z dziejów stosunków z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku”, Zabrze-Tarnowskie Góry, 2013, 148-162.

CONSTANTINOV V., Bătălia de la Ţuţora din anul 1620. Cauze şi desfăşurare, în “Carpica”, Complexul muzeal “Iulian Antonescu” – Bacău, XLII (2013), p.145-159.

EŞANU A., EŞANU V, Dimitrie Cantemir's Reign – the Crossroad of Moldovan history, in Cogito. Multidisciplinary Research Jurnal, Bucarest, 2012, vol. IV, no. 4/December, p. 5-12. ISSN 2066-7094

FELEA A., Epitaph in Romanian, Russian, Polish and Lithuanian Historiography. în “Codrul Cosminului”, XIX, 2013, No. 1, p. 7-24,  ISSN:1224-032X, EISSN: 2067-5860, 1,5 c.a.

FELEA A., A delicate topic: inability of one of the spouses to pursue a conjugal life, în “Codrul Cosminului”, XVIII, 2012, No. 2, p. 381-388 ISSN:1224-032X, EISSN: 2067-5860, 0,6 c.a.

FELEA A., From the history of mixed marriages. Marriages with Gypsies in the Romanian space in the 18th and first half of the 19th Century în ,,Zarządzanie w Kulturze", 2013, 14, z. 3., 0,7 c.a.

MISCHEVCA V., „Prutule, râu blestemat!”, în TABOR. Revistă de cultură şi spiritualitate românească (Cluj-Napoca). Anul VI, nr. 9, decembrie 2012, p. 65-72. ISSN 1843-0287.

MISCHEVCA V., Despre Tratatul de Pace ruso-turc incheiat la 1812, în Analele ANTIM. Revistă de istorie, vol. X. Bucureşti – Chişinău, 2012, p. 131-137. ISSN 2069 – 5527 

MISCHEVCA V., Русско-турецкий мирный договор 1812 г., în Analele ANTIM. Revistă de istorie, vol. X, Bucureşti – Chişinău, 2012, p. 138-152. <coautor: В.И. Ткач>. ISSN 2069 – 5527 [http://www.antim.md/files/antim_analele_10_final.pdf ]

TABUNCIC S., De vieux livres ecclésiastiques signalés par Zamfir Arbore dans Le Dictionnaire Géographique de la Bessarabie au début du XXe siècle, în Aux confins des civilisations. La Bessarabie dans le contexte geopolitique, economique, culturel et religieux. Muzeul de Istorie Galaţi. Danubius XXX Supliment 2012. Dragoş-Cristian Căldăraru & Raluca Sarău & George Enache (éditeurs). Editura Muzeului de Istorie Galaţi, Galaţi, 2012, p. 93-109.

ZABOLOTNAIA L., The Impact of the Ottoman Factor on the Status of Women in the South-Eastern European Countries in the Middle Ages through Historiography Perspectives // Codrul Cosminului, XX, 2013, No. 1, p. 127-141. ISSN: 1224-032X, EISSN: 2067-5860 (România).

articole din reviste naţionale:

categoria B

CERETEU I., Un manuscris despre slujitorii Catedralei Naşterea Domnului din Chişinău în perioada 1840-1851, în Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, Vol VII [XXII] nr. 2, 2013, p. 167-174.

CONSTANTINOV V., Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale în timpul primei domnii a lui Ştefan II Tomşa (după Bătălia de la Cornul lui Sas şi până la începutul campaniei de restabilire a Movileştilor în scaun 1613-1615), Revista de Istorie a Moldovei, 2012, nr.3, p.34-47.

EŞANU A., Biblioteca schitului Condriţa (sec. XVI-XIX). Încercare de reconstituire, în Revista de Istorie a Moldovei, 2012, nr. 3, p. 23-33. Coautor V. Eşanu ISSN 1857-2022.

EŞANU V., Raporturile lui Ştefan cel Mare cu marea boierime în primii ani de domnie, în Akademos. Revistă de Ştiinţă. Inovare. Cultură şi Artă, 2012, nr 4 (27), p. 132-134. ISSN 1857-0461.

FELEA A., Unele categorii de epitafiuri din Ţara Moldovei şi ţările vecine în sec. XVII-înc. sec. al XIX-lea, în Tyragetia. Serie nouă. Vol. VII, nr.2, 2013, pp.115-128 (1,2c.a). Categoria B.

FURTUNĂ A., Biserica Sf. Ilie din târgul Teleneşti ( de la întemeiere până la înc. Sec. XX), în Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Serie nouă. Vol. VII [ II] nr. 2. Chişinău 2013, p. 253- 268.

FURTUNĂ A., Satul în perioada medievală ( cu privire specială asupra uniunii de obşti amplasate între Ciulucul Mic, Ciulucul Mijlociu şi Cula), în Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2012, p. 61-63.

TABUNCIC S., Câteva noutăţi ştiinţifice prilejuite de vizita de documentare în comuna Şipca, r-nul Şoldăneşti (29 iunie - 3 iulie 2012), în „Revista de Istorie a Moldovei”. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2012, nr. 3 (91), p. 117-128 (în colaborare cu dr. Vlad Vornic).

TABUNCIC S., [Ceрджиу Табунчик], Историографические образы нации: картa Молдавского княжества в период правления Штефана чел Маре (1457-1504), în “Akademos”. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2012, nr. 4 (27), p. 127-131.

ZABOLOTNAIA L., Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri şi realităţi despre Ecaterina cerchezoaică – a doua soţie lui Vasile Lupu // Tyragetia, Istorie şi Muzeologie, Serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,  Chişinău, 20013, p. 97- 110 (1 c.a.). ISSN 1857-0240

Categoria C

MISCHEVCA V., „Prutul esta ni disparti...”, în Limba Română. Revistă de ştiinţă şi cultură. Nr. 1-4 (211-214), anul XXIII, 2013, p. 292-306. ISSN 0235-9111.

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2272

articole din alte reviste naţionale

CANDU T., Aspecte din trecutul Facultăţii de Teologie din Chişinău în anul 1938, În: Promemoria. Revista Institului de istorie socială. Vol II, Nr. 3, 2012, p. 221-226, 0,5 c.a.

CERETEU I., Duhovniceasca deprindere: un manuscris nemtean necunoscut, in Biblioscientia, nr.9, 3013, p. 5-9.

CERETEU I., Completari si precizari la istoria bibliotecii manastirii Suruceni, in Biblioscientia, nr.9, 3013, p. 10-28.

CHIRTOAGĂ I., Populaţia localităţilor româneşti de pe cursul inferior al Nistrului la 1774. În: Promemoria. 2012. nr. 3, pp. 166-196.

CHIRTOAGĂ I., Moldova la hotarele a trei imperii (sec. XVII-XVIII). Începutul „problemei Basarabiei”. În: Destin românesc. 2012, nr. 4, p. 32-45.

CHIRTOAGĂ I., Confruntări politico-militare din sud-estul Europei şi populaţia din stânga Nistrului (sf. sec. XIV-XVI). În: Anuarul ISSD. 2011, Chişinău, 2012, p.. 201-22.

CIOBANU T., Aspecte privitoare la judecată criminalicească din Moldova şi Ţara Românească în anii ocupaţiei militare 1806 – 1812 şi din Basarabia în primii ani după anexare, în Pontes. Review of South East European Studies. Vol. 6-7. Chişinău, p. 282 – 308.

CONSTANTINOV V., Noi materiale documentare din arhivele poloneze şi ruse, „Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept”, vol.I (2011), p.42-58 .

EŞANU A., EŞANU V, Cronografia slavo-moldovenească din sec. XV-XVI. Încercare de demolare a unui steriotip istoriografic, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Materialele Sesiunii ştiinţifice anuale 16 decembrie 2011, Coord. Gheorghe Cojocaru, Chişinău, 2012, p. 34-41.  ISBN 978-9975-4078-6-1.

EŞANU A., EŞANU V, Biblioteci mănăstireşti basarabene: Suruceni, în Magazin Bibliologic, Chişinău, 2012, nr. 1-4, p. 115-120. ISSN 1857-1476.

FELEA A., Viaţa privată in paginile testamentelor (secolul al XVII-lea- începutul secolului al XIX –lea), în ” Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială”, 2012 Volumul III nr. 4, p.161-170, 0.8 c.a.

FELEA A., Violenţa în familie în spaţiul Pruto-Nistrean în prima jumătate a sec. al XIX-lea, înPONTES, Review of South East European Studies”, Vol. 6-7, Chişinău, 2013, p. 384-400., 1.c.a.

FURTUNĂ A., Atestarea documentară şi originea oiconimului Teleneşti, în Anuarul Institutului de Istorie şi Drept. Chişinău, 2012, p. 59-66.

MISCHEVCA V., 1812 – Annus Horribilus (problema basarabeană - 200 de ani), în Marea Neagră în contextul ascensiunii Marilor Puteri Europene: (secolele XIX-XX) / Coord.: comandor, conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco. Constanţa: Editura Muzeului Marinei Române, 2012, p. 15-31. ISBN 978-606-8305-00-4.

MISCHEVCA V., Memoria unui mitropolit athonit la Chişinău: Grigore Irinupoleos, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 16 decembrie 2011. Chişinău, 2012, p. 105-115. ISBN 978-9975-4078-6-1.

MISCHEVCA V., 1812. Ruperea Basarabiei din trupul Moldovei, în Oameni, Locuri, Destine. Periodic de Istorie şi Cultură. Nr. 3-4. Edineţ, 2012, p. 32-40. ISSN 1857-4963.

TABUNCIC S., Din trecutul satului Rudi din nordul Basarabiei: pe marginea unui document fals din secolul al XIX-lea, emis din numele lui Ştefan cel Mare, în „Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept”. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 16 decembrie 2011. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2012, p. 22-33.

ZABOLOTNAIA L., Femeia, divorţul şi delictele contra bunelor moravuri in condicile de legi din Ţările Romane (mijlocul secolului al XVII-lea) // Promemoria, Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, Volumul III,  nr. 4, Chişinău, 2012, р. 149-161.

articole în culegeri (naţionale / internaţionale), articole în culegeri internaţionale

CHIRTOAGĂ I., Ocupaţiile agrare ale populaţiei din ţinutul Dubăsari în secolele XVI-XVIII. În: Lucrări ştiinţifice publicate cu ocazia celui de al XXV-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România. Iaşi 26-28 iunie 2013. Iaşi, 2013, p. 584-590.

CONSTANTINOV V., Привлекательность Речипосполиты для молдован и Молдавии для поляков в конце XVI - начале XVII века, în „Atrakcyjność: potrzeba czy zasada?”, col. de red. Anna Bartoszewska, Katarzyna Przysucha, Krzysztof Bejmert, Grzegorz Dębski, Warszawa, 2013, p.37-45. ISBN 978-83-936947-1-6ю

FELEA A., Câteva aspecte ale testamentelor din Bucovina  (sec. XVII-înc.sec. al XIX-lea), în Bogaţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, Suceava, 2013, p.72-82, 1.c.a.

ZABOLOTNAIA L., Женская история в странах юго-восточной Европы в период Османского владычества. Историографический аспект // Российская гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее Материалы Шестой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории, Том 2, НАЛЬЧИК–МОСКВА, с. 227-229. ISBN 978–5–4211–0090–4. УДК 392.6 ББК 63.5 Р76 (Rusia).

ZABOLOTNAIA L., Российское законодательство XIX века о заключении брака между лицами не православного вероисповедания // Правовая система России: традиции и инновации: Материалы X всероссийской научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 25–27 апреля 2013 г. / Под общ. ред. Н. С. Нижник: В 5 ч. Ч. II. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2013. C. 217. УДК 340.1    ББК Х0 (82.2) П 88 (Rusia).

ZABOLOTNAIA L., Călători străini despre populaţia catolică din oraşele-raiale în secolul al XVII-lea// Rumuni i Polacy w Europe. Historia i dzeń dzisiejszy, Suceava, 2013, p. 253-264 (1 c.a.). (România).

ZABOLOTNAIA L., Женщина и власть в странах юго-восточной Европы в XIV веке (На примере династии Шишманов) // Образование, наука, производство и управление. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Сборник научных и научно-методических докладов. Том V, Старый Оскол, 2012, No. 1, C. 97-105.  УДК-698, ББК: 65304.15+32.97 (Rusia).

ZABOLOTNAIA L., Образ молдавской женщины средневековья и раннего нового времени глазами очевидцев // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ, №4, Москва, 2012, c. 38-48 (Rusia).

articole in culegeri naţionale

CERETEU I., Biblioteca manastirii Hirova in secolul XIX - inceputul secolului XX, in volumul Biserica ortodoxa  din interfluviul prut-nistrean (1813-2013), Chisinau, 2013, p. 134-141.

CERNENCHI E., Cancelaria domnească – un centru al dialogului etnic şi confesional în Ţara Moldovei, în Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie, Chişinău, 2012, p. 167-171.

CERNENCHI E., Aspecte privind organizarea activităţii capuchehăilor Ţării Moldovei în secolele XVI-XVII , în „Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, conf. şt. intern. (2013; Chişinău), col red.: Ştefan Levinţa, Chişinău : Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013, p. 274-283. ISBN 978-9975-76-099-7

CIOBANU T., Consideraţii cu privire la organizarea sistemului sanitar şi a carantinelor în Basarabia în primii ani după anexare, în Conferinţa ştiinţifică internaţională: Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actiuală. Chişinău, 2013, pp. 283 – 290.

CONSTANTINOV V., Relaţiile politice polono-otomane şi domnia în Ţăra Moldovei a lui Gaşpar Graţiani 1619-1620, în „Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală, Chişinău, 2013”, p.132-141.

EŞANU A., Cartea Moldovei în epoca modernă, în vol. Cartea Moldovei. Sec. XVII – încep. sec. XX. vol.3. Cartea modernă , sec. XIX – înc. sec. XX. Catalog general. Red. şt. şi autor al stud. introductiv acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2012, p. 5-12. 4.7. ISBN 978-9975-4177-8-5; ISBN 978-9975-4177-9-2.

EŞANU A., EŞANU V, Ştefan cel Mare şi mănăstirea Căpriana, în Biserica Ortodoxă din interfluviul Pruto-Nistrean (1813-2013). Materialele simpozionului şt. internaţional, 14-15 octombrie 2013.Coord. Dr. Octavian Moşin, dr. Ion Gumenâi, Chişinău, 2013, p. 388-404. ISBN 978-9975-4496-4-9.

EŞANU A., Relaţiile Căprienei cu mănăstirea Zograf de la Sfântul Munte Athos, în Biserica Ortodoxă din interfluviul Pruto-Nistrean (1813-2013). Materialele simpozionului şt. internaţional, 14-15 octombrie 2013.Coord. Dr. Octavian Moşin, dr. Ion Gumenâi, Chişinău, 2013, p. 405-414. Coautor V. Eşanu. ISBN 978-9975-4496-4-9.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC