Română

Proiecte instituţionale

Pagina 12 din 16 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2012

Au fost lansate în circuitul ştiinţific documente de arhivă şi studii care demonstrează caracterul unitar al statului moldovenesc până la anul 1812 când teritoriul lui de la Est de Prut a fost anexat la Imperul rus. Au fost expuse noi concepții privind evoluția elitelor politice din Moldova din secolul al XVII-lea și caracterizată tipologia epocii moderne timpurii din Țara Moldovei în context european. La dispoziția cititorilor din unele raioane ale republicii au fost puse istorii ale anumitor localități (Lipnic, Sângerei, Telenești, Nisporeni ș.a.), iar la dispoziția tineretului studios – cursuri speciale și materiale didactice pentru învățământul universitar și preuniversitar în care au fost expuse noile realizări ale istoricilor medieviști.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC