Română

Evenimente

Institutul de Istorie în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Universități, Muzee, Arhive, Direcția Educație, alți parteneri, a organizat la 18 iunie 2022 în Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei o ședința festivă dedicată Zilei Profesionale a Istoricului. La eveniment au participat istorici, cadre didactice, etnografi, muzeografi, arhiviști, studenți și masteranzi și iubitori de istorie.

Ședința a fost moderată de domnul dr.hab. în istorie, prof. univ. Anatol Petrencu (Președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu") și domnul dr.hab. Gheorghe Cojocaru (directorul Institutului de Istorie). Manifestarea a fost deschisă de domnul dr. Anatolie Topală, Ministru al Educației și Cercetării, care pe lângă mesajul de felicitare adresat comunității istoricilor, a asigurat susținerea Ministerului în demersul istoricilor, dar și în creșterea și educarea unor cetățeni activi și responsabili.

Cu mesaje de salut și felicitări a venit domnul dr. Igor Șarov (rectorul Universitatea de Stat din Moldova); doamna dr.hab. Liliana Condraticova (secretarul general al Academiei de Științe a Moldovei); dr. Ludmila Chiciuc (prorectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul); Ghenadie Donos (Președintele Federației Sindicale a Educației și Cercetării); domnul Nicolae Ciubotaru (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă") și alți reprezentanți ai institutelor de cercetare, universităților, agențiilor, muzeelor ș.a.

În cadrul ședinței festive au fost oferite Diplome în semn de înaltă recunoștință pentru activitatea prodigioasă din domeniul istoriei precum și cu prilejul Zilei Istoricului. Institutului de Istorie i-au fost conferite două Diplome: Diploma de gratitudine conferită de Academia de Științe a Moldovei și Diploma de gratitudine conferită de către Universitatea de Stat din Moldova.

A urmat prezentarea volumului coordonat de dr. hab. Anatol Petrencu și Ion Negrei „Republica Moldova în căutarea identității", culegere care însumează materialele conferinței dedicate celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul a culminat cu un minunat moment artistic susținut de membrii Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga". Programul integral al evenimentului poate fi găsit aici.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC