Română

La 12 martie 2023 istoricul Ion NEGREI a împlinit 65 de ani.

Născut în localitatea Budești, Ion Negrei este absolventul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. A publicat un șir de lucrări, culegeri de documente, articole științifice și de popularizare a istorie, a participat la elaborarea manualelor de istoria românilor, a predat disciplina istoria, a redactat una din cele mai populare reviste de istorie - „Cugetul”, - a participat și participă, în surse media, la emisiuni în care promovează adevărul istoric.

Aria intereselor științifice ale lui Ion NEGREI se axează pe subiecte referitoare la Unirea Basarabiei cu România, la viața culturală a românilor de la cumpăna secolelor XIX-XX și în perioada interbelică, istoria simbolurilor statului, alte subiecte de interes major din istoria românilor.

Este organizator, participă în calitate de moderator și participant la numeroase manifestări științifice din Republica Moldova și peste hotarele ei, în cadrul cărora prezintă subiecte de interes major. Este prezent la întâlnirile cu elevii de liceu, profesori, studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetător științifici și cei interesați de trecutul neamului nostru românesc.

La acest frumos moment aniversar, colectivul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova îi dorește colegului dlui Ion NEGREI, cercetător științific, ani mulți cu sănătate și bucurii, să își continue misiunea, să își desăvârșească opera de cercetare a istoriei românilor în context universal, pe care o investighează cu pasiune și onestitate.


Colectivul Institutului de Istorie.

12 martie 2023

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC